Elektroinstalacije

  Izvodimo sljedeće instalacije:

  • elektroinstalacije objekata
  • gromobranske instalacije
  • portafonske instalacije
  • instalacije video nadzora
  • kompjuterske instalacije
  • antenske instalacije (satelitske i zemaljske)

  Elektro-instalacija kuće od temelja do krova - skraćena verzija

   

  Bager Iskopi temelja
  Traka pjesak Nakon iskopa temelja potrebno je postaviti temeljni uzemljivać koji se izvodi pocinčanom trakom presjeka 40x4 mm
  Traka pjesak 1 Temeljni uzemljivać se postavlja u temeljnu ploču i povezuje se međusobno na nekoliko točaka kojim se kasnije diže prema krovu kuće.
  Traka izolacija Temeljni uzemljivač se zaštićuje tankim slojem betona koji se pokriva ljepenkom koja se vari
  Deka Sada je sve spremno za izradu temeljne ploče
  Podrum Na temeljnu ploču postavljaju se zidovi u kojima se počinje sa elektroinstalacijom utičnica i prekidača izvedenim u tićino cijevima i kutijama
  Podrum beton Dok se priprema sljedeća ploča, rašalavaju se zidovi podruma,električari produljuju pocinčanu traku
  Ticino Između prve i druge zone mreže postavljaju se tićino cijevi na pozicije predviđene po projektu
  Ticino pauk Razvodna kutija koja povezuje utičnice koje su već izvedene u zidovima
  Vezanje cijevi Kako beton ne bi nadigao i potrgao cijevi,one se moraju dobro povezati
  Zid U zidove od cigle ili betona postavljaju se cijevi i kutije u koje se kasnije uvlače vodići.
  RO GLAVNI U hodniku objekta postavljaju se ormari u kojima se nalaze glavni osigurači za stanove te zajedničku potrošnju,stubišni automat,te osigurači za zajedničku potrošnju
  RO inside Pogled na ormar iznutra
  Regleta Ormariči za priključak telefona i kabelske televizije također se nalaze u ulazu objekta
  RP Naravno tu su i automatski osigurači koji se nalaze u svakom stanu i portafon
  Fasada 0 Nema neke veze sa elektroinstalacijama ali bez toga nema niti useljenja
  Fasada 1 Još malo pa gotovo
  Fasada 3 I tako to izgleda u konačnici
  Veselica tambura Za dobrobit objekta treba se proveseliti
  Veselica .....i naravno najteži dio elektroinstalacije